NBTA Europa

1. Scurt Istoric:

1935- Prima competiţie de twirling desfăşurată in Chicago, S.U.A.

1945- Crearea N.B.T.A. In S.U.A. (sub denumirea de: Comisia Naţională a Consilierilor Tehnici) de către Don Sartell

1946- NBTA işi schimbă denumirea in: Asociaţia Naţională de Majorete cu Baston şi Twirling. Sunt stabilite standardele privitoare la metodele de predare, competiţii şi notarea pentru Twirling

1972- Denumirea de NBTA este stabilită şi in Franţa

1978- Peste 200 de atleţi americani vizitează Franţa cu ocazia primei competiţii organizate de NBTA intre Franţa şi America

1984- Crearea NBTA Europa la Marseille, avand ca ţări membre Anglia, Spania, Italia, Elveţia şi Franţa

1985-Primul Campionat organizat de NBTA Europa in Torquay (Anglia)

1993- Primul Campionat Mondial NBTA organizat la Amsterdam (Olanda)

1996- Primul Campionat European de majorete organizat de NBTA in Krefeld (Germania)

 

2. Ţări membre

Asociatii cu twirling
Belgia, Croaţia, Anglia, , Franţa, Germania, Olanda, Italia, Scoţia, Slovenia, Spania, Elveţia, Cehia, Ungaria, Norvegia.

Asociatii cu majorete
Romania Belgia Croaţia Anglia Germania, Olanda Scoţia, Slovenia, Elveţia, Cehia, Luxemburg, Polonia, Irlanda, Slovacia, Danemarca, Rusia.

 

 3. NBTA EUROPA – Comitetul redus

Preşedinte: Dl. Henny Brunnekreeft

Secretar: Dl. Roland Ory

Secretar tehnic: Dna Nadine Berger

Trezorier: Dl. David Creeden

Director tehnic: Dna Christine Bel